Idiomatiska uttryck eller uttryck kan vara kul sätt att förstärka en mening, menen del av dem åldras och att ge igen för gammal ost känns kanske inte som det modernaste. Snarast kommer jag att tänka på pilsnerfilm eller något åt det hållet – men när jag läste om fyndet av världens äldsta ost kändes det dock på sin plats.

Fjällkoost och buffelost

Arkeologer har hittat vad som visat sig vara världens äldsta ost, i en kinesisk grav i Taklamakanöknen. Graven är daterad till cirka 1600 före Kristus och därmed cirka 3500 år gammal. Att vi använt mjölk och förädlat denna under mycket lång har länge varit känt men det är sällan man hittar fynd av detta slag. Ost omnämns till exempel i historiska och förhistoriska källor från Babylonien och Egypten samt i Bibeln.

ost parmigiano (600x399)

Dom äldsta fynden kommer från Polen, där man hittat bevis på osttillverkning på stenålderskeramik, daterat till ca 7000 år sedan. Arkeozoologen Jean-Denis Vigne för i sin tur fram hypotesen att mjölkprodukter såsom ost sannolikt går tillbaka till jordbrukets början i Mellanöstern för cirka 10,500-11000 år sedan, läs mer om det i Nature.

ostar (600x397)

Att osten i Taklamakanöknen kunnat bevaras beror på hur gravarna här konstruerades och klimatet i området. De döda har lindats in hårt i kohudar som gjort att de i princip vakuumförpackats, detta i kombination med det torra klimatet och den salta jordmånen har skapat fantastiska förutsättningar för bevarande av organiskt material, läs mer om fyndet i USA Today.

Vallgarns ostar

Det fantastiska med just denna ost om man jämför med spåren av ost funna i till exempel Polen är att här kan man studera hur osten tillverkades, vilka tekniker man nyttjade och analyser visar att man använde en kombination av bakterie- och jästkulturer för att skapa en produkt som kan liknas vid cottage cheese som faktiskt var i princip laktosfri, vilket är intressant om man jämför med Nature-artikeln ovan där man kan se var i världen många klarar av laktosprodukter (idag).

För övrigt ska Sveriges äldsta ost ska för övrigt vara från 1939!

Jag vet dock att man ska ha hittat liknande fynd som det polska i Sverige, just nu hittar jag dock inte källorna till detta – så jag får återkomma till det.

Magnus Reuterdahl

Annonser