De flesta kopplar nog samman Frankrike och vin. Områden som Champagne, Bordeaux och Bourgogne anses av många som de förnämsta i världen. Utifrån detta kunde man tro att vinets ställning som kulturmarkör i Frankrike vore uppenbar, men det är först nu den slagits fast.

Bild

Den franska senaten har officiellt erkänt vin och dess inverkan på franska kulturarvet, på den franska gastronomin och det franska landskapet – detta är något som överförs från generation till generation i Frankrike såväl som i världen. Erkännandet gjordes i samband med behandlingen av propositionen om jordbrukets framtid, där vissa ändringar gjorts bland annat denna.

Källa: Le Figaro.fr vin

Med förhoppningen att jag inte missförstått artikeln (den är skriven på franska och min franska är inte den bästa). Om jag missförstått eller felöversatt får du gärna lämna en kommentar så fixar jag det!

Magnus Reuterdahl

Annonser