Åklagaren lade häromdagen ned Systembolagets polisanmälan mot Winefinder och Citygross, med anledning av att Winefinder och Citygross samarbete kring vinleveranser är lagligt. Detta känns helt logiskt om man tittar på befintlig lagstiftning.

Läser man Systembolagets pressmeddelande kan man se att de fortfarande inte verkar förstå vad det är Citygross och Winefinder gör – med en dåres envishet slår man fast att det är matvarubutiken som säljer vinet och väljer att bortse från att det rör sig om två olika företag. Det är inte Citygross som säljer vin – det är Winefinder. Detta torde vara uppenbart för alla om man tittar på upplägget och hur man kan missa det är fullkomligt oförståeligt.

Magdalena Gerger (VD Systembolaget) hävdar vidare, genom TT, att det finns ett hål i alkohollagen som behöver täppas till – jag ser inga hål, jag ser att det är så här lagen är skriven (åklagaren har uppenbarligen tolkat det på samma sätt). Vidare kan man fundera på om det är Magdalena Gregers eller Systembolaget som ska tolka lagstiftningen eller våra åklagare och domstolar – jag hävdar det senare.

I samma intervju säger Magdalena Greger att det som händer nu är att kommersiella alkoholbutiker på nätet bygger verksamheter, och det har aldrig varit intentionen… Det är våra folkvalda som ska besluta om ändringar, inte City Gross eller Winefinder. Frågan blir då ska Systembolaget besluta för eller emot dessa ändringar, i strid med gällande lag och i strid mot domstolens åsikt? Man kan också fråga sig när Systembolaget blev folkvalda och om Magdalena Greger tycker att tjänstemannastyre är detsamma som folkstyre?

(Citaten är tagna från Magdalena Greger från Corren.se: Systembolaget förlorar vintvist 15 nov)

Systembolagets har med anledning av den nedlagda polisanmälan släppt följande pressmeddelande. Winefinder har också släppt ett pressmeddelande rörande utslaget.

Personligen är min reflektion den följande:

I ett läge där Systembolaget inte verkar intresserade av mångfald, där stora producenter premieras framför små, där Systembolaget beställer vin som inte finns utan får röras ihop i södra Sverige, där butikerna svämmar över av billiga viner, boxar, billigt öl, alkoläsk med mera vilket i många fall får dem att snarast likna bordershops.

Systembolaget hävdar att nätvinhandlare riktar sig mot en ung konsumentgrupp och säljer rabatterade produkter (något som Systembolaget själva gör, men man kallar det för nedsatt pris, just nu finns 39 produkter – en kategori man välja att söka i på deras web). Har man ens tittat igenom nätvinhandlarnas vinkataloger, man måste vara i det närmaste blind om man anser att dessa är överfyllda av billiga produkter som riktar sig mot de yngsta köparna (sedan finns även undantag bland nätvinhandlarna)! Hur många (för) unga konsumenter letar viner i prisklasser om 100+ kronor flaskan, där man måste köpa minst sex flaskor (eller fler) och vänta flera dagar, veckor eller månader på leverans? Detta då marknaden överflödas av billig smuggelsprit och billigare produkter på det lokala Systembolaget som har öppet sex dagar i veckan (och där det sannolikt finns gott om langare för den som söker) och i ett läge där Systembolaget själva bedriver näthandel.

I detta läge välkomnar jag nätvinbutiker vilka ger mig tillgång till viner och vinområden som inte verkar vara intressanta för vårt monopol, för butiker som lockar till köp främst genom kvalitet, information och spännande viner snarare än lägsta pris.

Idag är nätvinhandelns omsättning lite drygt 1% av den svenska vinmarknaden, enligt Systembolagets egen undersökning, inklusive Systembolagets egen näthandel. Mitt tips till Systembolaget – vill ni ha tillbaka de kunder ni förlorat samt behålla de med ett seriöst vinintresse, titta på och lär av nätvinhandlarna istället för att sparka nedåt och jobba istället för att premiera god alkoholkultur snarast än en APK (alkohol per krona) kultur.

Magnus Reuterdahl

Läs också:

BKWine Magazine (skrivet innan utslaget men på precis samma ämne), Livets Goda, Helsingborgs dagblad, WoW-news, DN med flera.

Annonser