I tidskriften Accent kan man läsa att Regeringen överväger att inte invänta domstolarna och istället, innan dom, förbjuda nätvinhandel så som det fungerar idag (publicerat 2013-10-02 av Drugnews – Sven Liljesson).

Personligen ser jag flera problem med detta;

  • det första är att en minister (Maria Larsson) går ut och säger att man vill föregå rättsväsendets hantering,
  • det andra är att jag ser är att Sveriges alkoholmonopol till stor del definieras i två domar från Europadomstolen, vilka skapat dagens rättsläge och förutsättningar (man jämför i artikeln med Finland och Norge och även om det har flera likheter finns det också flera olikheter vilket gör att jämförelserna haltar – bara det att Norge inte med i EU är en),
  • det tredje att man öppnar upp för nya överklagningar till EU-domstolen – där jag tror man (staten) kommer att ha stora problem vid en tredje prövning.
  • det fjärde, femte, sjätte och sjunde – varför förstöra en bra sak – och gillar inte regeringen konkurrens, småföretag och entreprenörskap???

Accent skriver att: …hittills har Socialdepartementet hävdat att nuvarande alkohollag är tydlig och att det är domstolar som ska avgöra de fall som anmäls

Detta gillar uppenbarligen inte ansvarig minister Maria Larsson (KD) som ska ha uppdragit till (lite osäkert till vem – ett departement eller en utredare?) att finna en snabb lösning. Det är inte utan att man undrar om detta är i överenskommelse med de andra regeringspartierna?

Det finns inget i budgetproppen som indikerar detta, och man framförde inte heller detta i samband med att man presenterade denna – där är det istället höjd alkoholskatt som ska minska alkoholhandeln – eller egentligen öka den, läs mer på bloggen En bättre dryckeskultur som bland annat lyfter fram att skatteintäkterna 2013 förväntas vara 12,4 miljarder, 2014  är ska de vara 13,2 miljarder (med höjd skatt) och dessa ska sedan stiga fram till 2017 till 13,7 miljarder. Så tvärt emot vad som kommunicerats bygger budgeten på en ökad konsumtion. 

Vidare skriver Accent att ministern ska ha sagt att nu handlar det om att se över lagen, inte vänta på domstolarna!!!

Om detta är sant känns det som ett, om än inte helt klart, så i alla fall möjligt fall av ministerstyre, då det kan se som ett försök att påverka och föregå pågående rättsutredningar – det känns inte snyggt och knappats inte heller helt demokratiskt.

För övrigt anser jag att BiBen bör spolas!

Spola Bibben

Magnus Reuterdahl

Läs också:

Bloggar: VintomasChampagne och matWinepunk.net

Tidningar (på nätet): Svenska dagbladetSvd LedareDagens Nyheter (ekonomi), DN LedareAftonbladetExpressenExpressen Debatt (Mattias Svensson Magasinet Neo) ResuméDI.seNorrtelje TidningBarometernGP

Forum, E-magazine: E-handel.seBKWine Magazine

IOGT & Systembolaget: Lev livet med LindaAccentAnna har ordetDrugnewsCarl B Hamilton (Fp & Systembolagets styrelse) via Svd OpionAccent intervju med Maria Larsson

HUI-rapport: Försäljning av alkohol på nätet

Annonser