Systembolaget har lagt upp följande pressmeddelande: Vinbutiker på nätet hotar alkoholpolitiken, läs det här!

Läs den nybildade branschorganisations pressmeddelande här.

Systembolaget uppger sig vara mycket förvånade över att nätvinhandlarna skapar en branschorganisation – jag ställer mig frågan har man ingen omvärldsbevakning alls?

Hur man kan bli förvånade då man lyfter fram att det finns en stor osäkerhet beträffande lagligheten av de olika förmedlingsverksamheter som förekommer på den svenska marknaden, och samtidigt som staten arbetar med en utredningen med förslag för att säkerställa en effektiv tillsyn inom områdena marknadsföring och e-handel av alkoholdrycker. Intressant är att Systembolaget välkomnar detta då jag tolkar detta som att staten i princip vill reglera näthandeln snarare än att stoppa den. Till detta kommer att Handelns Utredningsinstitut (HUI Res) nyligen presenterad rapport gjort en bedömning av hur e-handeln med alkohol. I princip allt i Systembolagets propå talar för behovet av och förklarar varför en branschorganisation bildas.

Till detta ska läggas till skatteskulden hos Australiskas vinklubben, problemen med Sydafrikanska vinklubben och IOGTs provköp hos näthandlare med mera – vilket skapar ett behov av att finna gemensamma riktlinjer, allt bevis på att branschen börjar bli vuxnare.

Om sedan Systembolaget faktiskt jobbar för folkhälsa kan diskuteras, mängder med lågprisalkohol där starköl är billigare än folköl, alkoläsk, billiga baginbox-viner är knappast något som förbättrar folkhälsan. Att man sedan också jobbar hårt på att hitta lösningar för utkörning av sina varor till kunder med mera är väl snarast att öka tillgängligheten och att konkurrera med vinklubbar och nätvinhandlare.

Man kan också fundera på vilket mandat Systembolaget faktiskt har att bedriva lobbyverksamhet (eller som i detta fall politik) för pengar som tillhör staten (men det är möjligt att man har rätt till detta – någon som vet?).

Min personliga åsikt är att om Systembolaget anser att brott begåtts eller begås så är de skyldiga att lämna in en anmälan om åtalsprövning, särskilt som man är ett statligt ägt företag, och inte agera domare.

Anders Öhman har skrivit en lite mer genomarbetad text om detta på Öhmans mat och vin – läs här och Peder Molin har skrivit på E-handel.se och missa inte Billigt vin’s punkiga beatnik twist på det hela.

Magnus Reuterdahl

Annonser