WordPress.com stats helper gör varje år en rapport med viss statistik, detta är 2011 års rapport – den är dock några dagar gammal och täcker således inte hela året. Totalt  41 529 sidvisningar  är registrerade i år och ytterligare några fler inlägg än vad som anges i rapporten vilket ger ett snitt på 114 visningar/dag. I och med detta inlägg har totalt 841 inlägg publicerats sedan 2007 –  målet inför nästa år är att spräcka 1000 inläggsvallen och öka frekvensen till 50000 sidvisingar under 2012 – om ni följer med får vi se om jag uppnår detta.

God fortsättning!

Magnus Reuterdahl

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 37 000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 14 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Annonser