Popular mechanics har en intressant artikel om att framtidens fritidsresenärer i rymden bara är något år bort Early Adopters Guide to Space Travel. Med priser på upp till 200,000$ är dock steget långt till massturism, men målet för de intergalaktiska reseföretagen bör väl vara just detta – kanske kommer man locka med gamla klassiker som räkfrossa och tax-free sprit. Aftonbladet kan i alla fall rapportera att ett första steg i den riktningen har tagits då forskare uppfunnit öl för rymdresor. Ölet ska vara en stoutliknande sort med väldigt mycket smak för att kompensera för det smakbortfall man tydligen drabbas av i rymden. Frågan man då ställer sigär hurdenna öl smakar – är den allt för mustig för jordlig förtäring? Forskarna har dock ”viss” forskning kvar – bland annat har man problem med kolsyran i ölet och vad är väl en findlandskryssning… förlåt mig en rymdkryssning utan öl och fylla? – så om man inte nöjer sig med avslagen öl får eventuellt ölsugna rymdturrister huga sig ännu en tid.

Magnus Reuterdahl

Annonser