This post will follow in English

Har helt missat att bloggen fyllde 4 år häromdagen. När jag började denna blogg hade jag inte förväntat mig att den fortfarande skulle finnas. Jag hade inte heller förväntat mig att jag fyra år senare skulle tycka att det var minst lika roligt som när jag började. Ursprungligen var den i första hand tänkt som ett sätt att hålla koll på min egen utveckling i vinets värld, efterhand har det kanske har inläggen blivit lite bredare eftersom jag också blivit intresserad av vad som händer i vinvärlden, att kombinera vin med mat, att få nya (och gamla) influenser via litteratur, restaurangbesök och kanske främst genom nya kontakter både via sociala medier och IRL.

Tack till alla som är inne läser, som kommenterar och som jag träffat genom eller på grund av bloggen. Tack för alla trevliga möten och upplevelser. Hitintills har det blivit 714 inlägg som totalt öppnats lite drygt 120000 gånger. Jag får firade det lite bättre framåt veckan.

Mvh

Magnus Reuterdahl

______________________________________________________________________________________________________________________________________

I’ve completely missed that my blog turned four years the other day. When I started this blog, I had not expected that it would be around as long as it has. I had not expected that four years later I would find it just as much fun as when I started. Originally, it was primarily intended as a way to keep track of my own development in the wine world, subsequently it have become a bit wider as I also have become increasingly interested in what happens in the wine world, combining wine with food, getting new (and old) influences through literature, food, and perhaps primarily through new contacts both via social media and IRL.

Thanks to all who are reading and commenting and to all I met through or because of the blog. A big thanks for all the nice meetings and experiences it have made possible. To date, there I’ve published some 714 posts that has been viewed just over 120 000 times. I’ll have to celebrate it a bit more sometime in the near future 

Best wishes

Magnus Reuterdahl

Annonser