Uppdaterad

Då är den ”äntligen” sjösatt – Systembolagets nya hemsida, se tidigare inlägg om hemsidan här. Detta är några första intryck – jag kommer säkert att hitta mer som är både bra och dåligt. Den ser snyggare ut men startsidan är fortfarande ganska rörig och känns långt från färdig.

Rubriken Mat♥Dryck

Funktion verkar fungerar bra, åtminstone på ytan – frågan är dock om den är laglig? En sökning på köttfärs – taco – ger följande förslag: 3 namngivna ölsorter – går man vidare kommer förvisso fler förslag men dessa tre visas med namn och bild och därmed är sannolikheten stor att det uppfattas som att  Systembolaget anser dessa som bästa alternativ, oavsett om det är detta ni menar! Detta fortsätter med tre rekommenderade viner etc. Detta torde kunna anses vara reklam för enskilda producenter och importörer till förmån för andra? Såvitt jag förstått ska Systembolaget  iaktta märkesneutralitet och detta kan åtminstone tolkas som gråzon. Jag noterar att förslagen är slumpade och ändras från gång till gång – dock blir det ändå en form av reklam som kan anses gynna enskilda producenter eller importörer. Jag har inte tittat närmare på rekommendationerna som sådana, i Livets Goda gjordes detta för ett tag sedan med nedslående resultat, jag tror kolumnen skrevs av Michel Jamais.

Under Dryckeskunskap Vinkartboken.

Under fliken Europa har ni varken med Sverige eller Danmark – bägge länderna ingår i Europa och tillverkar vin, om än i liten skala. Ytterligare länder som inte markeras är Storbritannien, Belgien, Holland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Moldavien mfl. Möjligen anser ni inte dessa tillhöra gamla världen – vilket till viss del kan stämma men ni har inte med dem under någon annan rubrik heller. Asien förefaller helt tomt – ni säljer åtminstone vin från Kina. Ländernas namn på kartan är på engelska vilket borde fixas. Tyvärr känns denna del inte färdig och den gränsar till att vara oseriös, vilket slår tillbaka på hela produkten. Det hade varit bättre att inte sjösätta denna del nu – utan först när den är klar!

Allmänna intryck och funderingar:

+

  • Ser snyggare ut!
  • Har bilder på alla drycker! (ej kontrollerat)
  • Går att söka på importör
  • E-beställningen har blivit tydligare och därmed med mer tillgänglig
  • Sökfunktionen är bättre än den gamla

  • Varför måste jag trycka på en knapp för att få mer information om dryckerna?
  • Länkar till producenter och/eller importörer, recensioner m.m.
  • Ingen eller mycket liten interaktivitet – man kan via mina sidor tipsa om viner genom mail – här vill jag dock ha en delningsfunktion till twitter, facebook, digg etc.
  • Möjlighet att skriva kommentarer om vinerna saknas
  • Det finns ingen bevakningslista – jag vill kunna bevaka viner, t ex när en ny årgång kommer eller när ett vin kommer in.

I övrigt har jag så har vid en första anblick inte så mycket att anmärka på, det är en ansiktslyftning men känns lite som kejsarens nya kläder – trots att mina förväntningar inte var så höga.

Magnus Reuterdahl

Annonser