Enligt ett pressmeddelande från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet minskar alkoholkonsumtionen, enligt studien var den 13% lägre under 2010 än under toppåret 2004. Anledningen till minskningen är framför allt pga minskad införsel och smuggling samt att Systembolaget ökar sin försäljning. Mycket tyder på att konsumtionen främst minskat bland yngre personer medan inga tecken på minskad konsumtion finns bland äldre.

När införselkvoterna avskaffades 2004 nådde alkoholkonsumtionen i Sverige rekordnivåer. Trots nedgången ligger dock alkoholkonsumtionen i Sverige fortfarande på en relativt hög nivå menar Mats Ramstedt (SoRAD).

Det finns också stora geografiska skillnader, Stockholms län har den högsta konsumtionen, här dricks drygt 30 % mer alkohol än i Norrlandslänen som har den lägsta konsumtionen.

Intressant att notera är att man kommer fram till att stödet för att börja sälja vin i livsmedelshandeln har minskat från 56 till 31 % bland kvinnor och från 69 till 42 % bland män.

I pressmeddelandet lyfter man fram smuggling, privatimport och egeninförsel och alkoholkonsumtion, men inte tillverkning (hembrännning), även om det nämns. Nu har jag inte läst rapporten men det vore intressant att i sammanhanget titta på vilken alkoholförsäljning som ökar och/eller minskar, dvs vin, alkoläsk, cider, öl, starksprit m.m. och var minskningen finns – t ex på restauranger och om den ekonomiska krisen påverkat siffrorna – dvs. finns det en nedgång i restaurangnäringen och inköpsvilja till följd av denna. Det är dock möjligt att detta finns i rapporten – jag återkommer till det i ett senare inlägg.

Årsrapporten finns tillgänglig på www.sorad.su.se

SoRADs undersökning inleddes i juni år 2000 och är baserad på både försäljningsstatistik (registrerad alkoholkonsumtion) och självrapporterade uppgifter om resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning (oregistrerad alkoholkonsumtion). De självrapporterade uppgifterna bygger på telefonintervjuer (genomförda av Synovate) med 1500 slumpmässigt utvalda svenskar varje månad dvs. totalt 18 000 personer per år. I denna intervjuundersökning ställs även frågor om alkoholvanor som möjliggör att man får en bild av hur konsumtion och dryckesmönster utvecklas i olika grupper av befolkningen.

Magnus Reuterdahl

Annonser