This post will follow in English

Varför är vinet inte intressant? En fundering kring matlagningsprogram och recept.

För tillfället fylls tv-tablåerna av matlagningsprogram med mästerkockar, professionella kockar, tv-kockar och amatörer. De görs i USA, Europa, Australien och här hemma i Sverige. I alla program framhålls vikten av råvarorna kvalitet och dess äkthet. Man plockar fram den ena mer fantastiska rätten efter den andra och dissekerar dem och dess utförande framför våra ögon. En detalj som stör mig, som amatörkock, är att man slarvar med en komponent – vinet. Nu menar jag inte som smak- och stämningsförhöjare till maten utan som krydda i maten. Ytterst sällan anges vilken typ av vin man använder. Exempelvis har jag experimenterat med flera olika typer och stilar av vin i mina Boeuf Bourguignon eller i rödvinssåser. Skillnaden blir milsvid av att använda ett enkelt matlagningsvin och en röd bourgogne eller ett amarone – men i programmen omnämns i regel endast att man använder ett vitt eller rött vin, ett portvbin eller ett madeiravin. Detta gäller också ofta recept i kokböcker.

Varför?

Är man rädd för att namnge enstaka viner? Använder man vad som råkar finnas tillgängligt? Är det en yrkeshemlighet? eller anser man det helt enkelt ointressant?

Jag efterlyser att man åtminstone anger vilken stil vinet har. Är det torrt, vilken druva är det, är det tungt, är det lätt, är det syrligt eller sött m.m. På samma sätt som man anger vilken del av köttet man använder, vilken typ av peppar man nyttjar och i vilka proportioner, vilken ost för att smaksätta med mera, vill jag veta vilket vin, eller åtminstone vilken typ av vin man använder för att få fram specifika smaker.

Magnus Reuterdahl

Why isn’t the wine in focus? A reflection on TV cooking shows and recipes.

Currently the TV listings are filled with cooking shows with master chefs, professional chefs, TV cooks and amateur cooks. They are made in the USA, in Europe, in Australia as well as in Sweden. In these programs the importance of the quality of each ingredient and its authenticity is emphasized. One amazing dish after another are presented and dissected in front of our eyes. There is one detail that bothers me, as an amateur chef, and that is that they seems careless with one component – the wine. I do not mean as a taste and mood enhancer to food but as a spice or component in food. It is very seldom specified what type of wine they use. For example, I have experimented with several different types and styles of wine in my Boeuf Bourguignon or in my red wine sauces. The difference is obvious between a simple cooking wine and a red Burgundy or say an Amarone. In the shows they most often just mention that they use a white or red wine, a port or Madeira style wine etc. This is also often the case in cookbook recipes.

Why?

Are they afraid to name wines? Do they just use what’s currently available? Is it a trade secret? or is it deemed uninteresting?

I would like if they at least indicates what style wine they use and why. Is it a dry wine, what grape is it, is it heavy, is it easy, with a high or low acidity, is it sweet, etc.? Just as you precise what part of the meat you use, what type of pepper you use and in what proportions, the cheese you use to flavor the dish and more. I want to know what wine, or at least the style of wine used to produce a specific dish or flavor.

Magnus Reuterdahl

Annonser